Perintah Untuk Saling Menolong Dalam Mewujudkan Kebaikan Dan Ketakwaan

  • Ustadz Abu Minhal
Keywords: kebaikan dan ketakwaan, Tolong-menolong

Abstract

Allah Azza wa Jalla berfirman:
وَتَ عَاوَنُوا عَلَى الْيي بري وَالتَّ قْوَىٰ وَلَا تَ عَاوَنُوا عَلَى ا يْ لإيْثم وَالْعُدْوَا ي ن وَات قَُّوا اللَََّّ إينَّ الَّلََّ شَ ي ديدُ
الْعيقَا ي ب
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya [al-Mâidah/5:2]

Published
2019-12-31